ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

کمیته اجرایی همایش
رياست همايش: دکتر معصومه طباطبایی
دبیر همایش: دکتر نوید تصیری زاده
دبیر علمی: دکتر فاطمه پیغمبری
دبیر اجرایی: خانم فاطمه دهقان بنادکی
مسئول کمیته برنامه ریزی: مهندس کاظم حاجی حسینی و دکتر علیرضا ارسلان
مسئول کمیته پذیرش و ثبت نام: خانم مهندس لاله تشکری و آقای سعید جعفری
مسئول کمیته مالی و پشتیبانی: دکترمحمود معین الدین و دکتر محمد علی شیرغلامی
مسئول کمیته ارتباط با صنعت و حامیان همایش: مهندس علیرضا کریمی
مسئول کمیته کارگاه های آموزشی و نمایشگاه: دکتر سید محمد پورهاشمی و دکتر معصومه برخورداری
مسئول کمیته فرهنگی: دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری
مسئول کمیته انتشارات: آقای حمید صادقی
مسئول کمیته هماهنگی: دکتر فاطمه ابویی
مسئول کمیته فن آوری اطلاعات: آقای مرتضی قاسمی
مسئول کمیته دانشجویی: آقای احسان زارع مهرجردی
مسئول کمیته حفاظت: مهندس جابر پورذاکری
مسئول کمیته روابط عمومی: آقای شهرام شربفی